Sabit Protez Nedir?

Ağızda birkaç dişin eksik olduğu durumlarda komşu dişler veya implantlardan faydalanarak yaptığımız restorasyon tipleridir.

Sabit Protez Malzeme Seçenekleri Nelerdir?

Metal destekli ve metal desteksiz olarak uygulanabilir.

-Metal destekli sabit protezler ağız içinde fonksiyonel kuvvetlere yeterli direnç gösterirken estetik olarak problemlere neden olmaktadır ve bazı durumlarda doğal görünüşü olumsuz etkileyebilmektedir. Bunun en önemli sebebi de ışığın dişten direkt geçişinin metal tarafından engellenmesidir. Bu yüzden dirençli seramikler geliştirilmiştir. Zirkonyum bu alanda kullanılan en güncel materyaldir.

Sabit Protezlerin Yapılmasının Aşamaları Nelerdir?

Sabit protezlerin son halini alması en az 4 seanslık bir tedaviyi içerir.

  • Preparasyon ve  Ölçü:  Restorasyon  yapılacak  diş ya da dişler, uygulanacak restorasyon kalınlığı kadar prepare edildikten (küçültüldükten) sonra hassas ölçü alınır. Bu seansta diş etiyle ilgili bir müdahale yapıldıysa ölçü işlemi diş eti iyileşmesi amacıyla bir sonraki seansa bırakılabilir. Renk tespiti, hasta ve hekimin ortak kararıyla yapılır.
  • Alt Yapı Provası: Model üzerinde hazırlanan zirkonyum veya metal alt yapının, ağız ortamında provası yapılır.
  • Porselen Prova: Restorasyon bitiminden önceki aşamadır. Laboratuvarda hazırlanan porselenin komşu, karşı dişler ve çevre dokularla ilişkisi kontrol edilir. Estetik ve renk olarak uyumu kontrol edilerek hastanın son onayı alınır. Cila yapılmak üzere laboratuvara gönderilir.
  • Cila ve Simantasyon : Laboratuvarda cilası yapılan restorasyon son kez ağızda denenir, herhangi bir problem yoksa hastanın onayı alındıktan sonra diş üzerine sabitlenir, yapıştırıcılar sertleştikten sonra artıklar temizlenir.

Hasta Bilgilendirme: Tüm ağız hijyeni ve bakımı restorasyonun ömrü üzerinde direkt etkilidir. Özel olarak köprüler için gerekli yöntemler varsa hasta bilgilendirilir. Rutin kontrolleri için randevu alınır.

Protezlerime Alışabilecek miyim?

Protezlere alışmak zaman ister. Çok iyi yapılmış protezlerde bile bu durum kişiden kişiye değişir. Yeni protez, ağızda yabancı ve büyük olacaktır. Dudak ve yanaklarda doluluk hissi duyulacaktır. Alt protez daha çok hareket edip yerinden çıkabileceği için alt proteze alışmak üst proteze alışmaktan daha zordur. İlk günlerde salgı bezlerinin uyarılması sonucu tükürük miktarı artar. Bu durum zamanla geçecektir.

Protezler Neden Vurur?

Protezlerin yumuşak dokular üzerinde oturarak hareket etmesi sonucu, yapımına ne kadar özen gösterilmiş olursa olsun, bazı yerlerinde vuruklar olabilir. Vuruklar hasta tarafından alınmamalı mutlaka diş hekimine başvurmalıdır. Hekime gelmeden önce protezlerini en az 9 saat kullanmış olması problemli yerlerin görülebilmesini sağlar.

Protezlerimle Normal Yemek Yiyebilecek miyim?

Bu süreçte hastaların sağ veya sol, hangi taraf daha rahatsa o taraf ile dudaklarını açmadan ve küçük lokmalar alarak yavaş yavaş çiğnemeleri önerilir. Protezlerin takıldığı ilk günlerde yumuşak yiyecekler yenmeli ve ön dişlerle kesinlikle ısırılmamalıdır. Bu durum protezlerin arka kısımlarının dokulardan uzaklaşmasına sebep olur. Dil, dudak ve yanakların protezin kontrolünde etkisi büyüktür. Eskiden protez kullanmış bir hastanın yeni bir hastaya göre alışması daha kolaydır. Hasta çok uzun süre dişsiz kalmışsa, dişsiz halde protezli olduğundan daha rahat yemek yiyebilir. Ancak bu sağlıklı değildir. Protezlerine alıştıktan sonra, protezli halde çok daha rahat yiyebilecektir. Total protezlerle rahatlıkla yemek yiyebilmek en azından 4‐6 hafta sürer. Bu süreyi hekimlerinin önerilerini dikkate alarak geçirmeleri, protezlerini kullanacaklarına dair ‘kararlı’ olmaları gerekir. Hemen pes edip protezi çıkarmamalıdırlar. Çünkü en ufak bir vurukta hemen yenilerini çıkartıp eski protezlerini takarlarsa, yeni protezlerine alışmaları çok uzun sürebilir.

Protezlerimle Normal Konuşabilecek Miyim?

Protezler, ağız ortamında az da olsa bazı seslerin telaffuzunda zorluklar gibi değişikliklere neden olabilir. Bu durumda yüksek sesle ve ayna karşısında okuma çalışması yapılmalı ve doğru söylenemeyen kelimeler tekrar edilerek normal hale getirilmeye çalışılmalıdır.

Protezlerimi 24 Saat Devamlı mı Kullanacağım?

Hastaların protezlerine bir an önce alışabilmeleri için ilk günlerde devamlı kullanılmaları gerekir. Fakat alıştıktan sonra protezler geceleri takılmamalı, dokular dinlendirilmeli; kurumasını ve muhtemel boyutsal değişikliklerin olmasını engellemek için çıkarıldığında suda bırakılmalıdır. Bu durum dokuların sağlığı açısından çok önemlidir. Yanağın yastığa dayanması ve geceleyin nöromusküler kontrol mekanizmasının zayıflaması sonucu protezlerin ağızdan çıkabilmesine yol açabilir.

Protez Yapıştırıcılarını Kullanmalı mıyım?

Protez yapıştırıcılarının devamlı kullanılmamalıdır. Gerektiğinde kısa süreli kullanılmasında bir sakınca yoktur. Bu yapıştırıcıların nasıl kullanılacağı hekiminiz tarafından size açıklanacaktır.

Protezlerimi Hayat Boyunca Kullanabilecek Miyim?

Protezlerin hayat boyu kullanılması söz konusu değildir. Normal koşullarda beş yılda bir bazı işlemler uygulanması gerekir diye söylense de; şüphesiz bu süre, hastaya göre değişkenlik gösterir. Protezlerin hayat boyu kullanılamamasının nedeni, canlı dokulardaki değişikliklerdir. Yıllar içinde protezlerin dokularla olan uyumu bozulur. Protezler bollaşır, düşmeye başlar, yemek yemek zorlaşır. Bunun protezlerle ilgisi yoktur. Tamamen canlı dokulardaki değişiklikler sonucudur. Bu durumda protezlerin içinin doldurulması, uyumu bozulan kaide maddesinin tümden değiştirilmesi ya da yeni bir protez yapılması gerekir. Bu konudaki kararı diş hekimi verecektir.

Protezlerimin Yapılması Ne Kadar Sürecek?

Hareketli protezlerin yapımı ölçü alınmasından itibaren normalde beş seans sürer. Ancak gerekli hallerde seans sayısı artabilir. Protez takıldıktan sonra da ağza alıştırılması için hastaların birkaç seans daha gelmesi gerekebilir. Bu durumda bir hareketli protezin tamamen bitmesi ve hastanın protezini kullanabilir hale gelmesi genel olarak 1‐1,5 ay sürebilir. Bu konuda hastalarımız yapım ve alışma için belirli bir süre gerektiğini bilmelidirler.

Protezlerime Alıştıktan Sonra Diş Hekimime Gitmem Gerekir mi?

Total protez kullanan hastalar, doğal dişleri olan insanlar gibi ‘altı ayda bir’ kontrol edilmelidir. Çeşitli faktörlere bağlı olarak protez altındaki dokular değişebilir. Zamanla protez dokulara uyumunu kaybeder ve hasta bu durumu fark edinceye kadar dokularda zararlara sebep olabilir. Protezle ilgili veya ilgisiz ağızda çeşitli lezyonlar ortaya çıkabilir. Bu nedenle total protez kullanan hastalar yılda en az iki kere hekim tarafından dikkatle muayene edilmelidir.

Klasik Hareketli Protezlerin Alternatifi Var mıdır?

Klasik hareketli protezlerin en çağdaş alternatifi implant‐destekli protezlerdir. Bu durum özellikle alt total protezler için söz konusudur. İmplant işlemi ile protezlerin gerek tutuculuğu gerekse stabilitesi artar. Maliyet açısından daha yüksek olan bu protezlerin uygulanabilmesi için lokal ve sistemik tüm koşulların uygun olması gerekir. Protetik diş tedavisi doktoru sizi muayene ettikten sonra gerekli bilgilendirmeyi yapacaktır.

İmplant Üstü Sabit Protez Ne Zaman Yapılabilir?

Bir, birkaç veya tüm diş eksikliklerinde uzmanlar tarafından implantlar üzerine yapılan ve implantlar tarafından desteklenen sabit   protezlerdir.

İmplant Üstü Hareketli Protez Ne Zaman Yapılmalıdır?

Tamamen dişsiz ve sabit protez için yeterli sayıda implantın yapılamadığı durumlarda hareketli protezin tutuculuğunu arttırmak için yapılırlar. İmplantların protez içerisindeki yuvalarına yerleşmesi ile hareketli protezin stabilitesi ve tutuculuğu artmakta, hasta çiğneme ve konuşma fonksiyonlarını daha etkin yapabilmektedir.

Tamamen Dişsiz Bir Hastada Sabit Bir Protez İçin En Az Kaç İmplant Gereklidir?

Çenenin büyüklüğüne ve uygulamanın yöntemine göre üst ve alt çenede 6-8 implant uygulaması başarı için muhakkak gereklidir.

Tamamen Dişsiz Bir Hastada Hareketli Bir Protez İçin En Az Kaç İmplant Gereklidir?

Çenenin büyüklüğüne ve uygulamanın yöntemine göre üst çenede en az 4 ve alt çenede ise 2-4 implant uygulaması başarı için muhakkak gereklidir.

[elfsight_social_share_buttons id=”1″]